Modern Magnificat (8)

ST

Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.
Hongerigen heeft Hij met gaven vervuld en rijken heeft Hij leeg weggezonden.

 

Na de dood van Moeder Teresa zijn brieven van haar hand gepubliceerd waarin zij zich beklaagt over het feit dat ze de aanwezigheid van God niet ervaart. Een van die brieven was gericht aan paus Paulus VI die haar terugschreef dat hij met hetzelfde probleem worstelde. Dat God die paus met lege handen laat staan begrijp ik wel: die man hééft alles al. Een eigen staat, een eigen bank, de Zwitserse Garde, de Sint Pieter, kunstschatten, een troon én een draagstoel. Maar dat Moeder Teresa die zelf de hongerigen met gaven vervulde ook leeg werd weggezonden? Haar had ik wel gegund dat ze in al die gezichten van alle zieken en hongerigen die haar haar leven lang omringd hebben het aangezicht en de nabijheid van God had kunnen ontwaren. Had ze die paus ook nog uit de nood kunnen helpen. Maar ja, ik ga er niet over.

En zo klinkt het bij Bach: