Adoptie

De gemeente De Bilt gaat een groot aantal openbare prullenbakken afstoten. Voor een klein aantal blijft zij zelf verantwoordelijk, een ander klein aantal wordt definitief verwijderd en de bulk wordt aan de inwoners ter adoptie aangeboden. Enkele afspraken tussen adoptant en gemeente worden schriftelijk vastgelegd. “Het legen en onderhouden van het huidige aantal afvalbakken is erg arbeidsintensief en dus duur”, meldt de gemeentelijke website. “De gemeente wil en moet versoberen de komende jaren. Door het aantal afvalbakken te verminderen kan de gemeente binnen het bestaande beheerbudget ruimte maken om achterstallige groenrenovaties uit te voeren. De gemeente blijft zorgen voor de bakken in de winkelcentra, bij ontmoetingsplekken, in parken, op bushaltes en op de routes die middelbare scholieren gebruiken naar de supermarkten.” Een en ander is vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan dat met inspraak van bewoners is vastgesteld. “Bij adoptie ontvangt u een pakketje met benodigdheden.”

Ik vrees dat ik de dag nog mee zal maken waarop de overheid ambtenaren ter adoptie gaat aanbieden. “Maakt u veel gebruik van het ambtelijk apparaat? Dan kan het voor u aantrekkelijk zijn om een ambtenaar te adopteren. De overheid concentreert zich meer en meer op haar kerntaken en waarborgt dankzij uw bijdrage tegelijkertijd de continuïteit en kwaliteit van haar dienstverlening.”

In veel landen buiten Nederland bestaat dit systeem al sinds mensenheugenis en tot tevredenheid van bijna alle betrokkenen. Alleen heet het daar geen adoptie maar corruptie. De overheid betaalt haar ambtenaren een soort basisloon en de ingezetenen die van het ambtelijk apparaat gebruik maken voegen daar uit eigen zak een soort prestatiebeloning aan toe. Omdat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken zijn er nu nog veel vluchtelingen uit zulke landen die in Nederland een verblijfsstatus proberen te krijgen. Met andere woorden: van de ambtenaar die op kosten van de overheid leeft gaat een aanzuigende werking uit. Dit is een extra argument om het ambtenarenapparaat in ons land versneld te saneren en de verweesde slachtoffers van deze vooruitgang ter adoptie aan de participerende burgerij aan te bieden. Ingewijden melden dan ook dat de drie meest betrokken bewindslieden, Teeven, Wiebes en Blok hierover al in vergevorderd overleg zijn. Een en ander zou nog deze kabinetsperiode in beginsel zijn beslag moeten krijgen. Of, zoals een bij het overleg betrokken topambtenaar het formuleerde: “We moeten nu doorpakken.”

3 gedachten over “Adoptie

  1. Ha, ha, mooie analyse. Ik denk echter dat je toch niet commercieel genoeg denkt. Juist omdat het financieren van een eigen ambtenaar zo lucratief is, zullen de meest cruciale overheidsdienaren geveild worden. Dat levert de overheid meer op én maakt de bieders meer bewust van hun eigen business case. Met het stimuleren van dat bewustzijn neemt de overheid dan weer haar zorgplicht serieus! Overigens zullen de geveilde ambtenaren vervolgens ‘burgerbuddy’ heten.

    Op dat idee was ik nooit gekomen zonder jouw mooie aanzet…dank hiervoor!

  2. Ha, ha, dat is helemaal geweldig! Dan is het directe voordeel voor de burgerbuddy-koper uiteindelijk ook het indirecte voordeel van de armlastige burger die zich geen ambtenaar kan veroorloven. Je hebt het ei van Columbus herontdekt, chapeau en een fijne avond!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s